Muséologie et muséographie

Musées et centres

Expositions

Expositions

“La Riuada de 1962, Imatges d’una Tragèdia”

Ajuntament de Rubí. Barcelona

Conceptualització, disseny del guió expositiu i coordinació de l’exposició commemorativa del 40 aniversari de les inundacions del municipi de Rubí.
2002

L’Ànima de la muntanya

Palau Robert

L’Ànima de la muntanya

MagmaCultura a été chargé de la conceptualisation et du script muséographique ainsi que de la coordination des différents agents impliqués dans le projet.

2001-2002